عفونت دندان دسته‌هاوبلاگ

عفونت دندان

عفونت دندان در پی پوسیده شدن دندان اتفاق فتاده و گاهی سبب درد یا تورم گشته است . برای درمان…

عصب کشی دندان دسته‌هاوبلاگ

عصب کشی دندان

عصب کشی در زبان انگلیسی با کلمه ی Enodontic therephy یا گاهی به آن درمان ریشه یا root canal theraphy…